Etiket: esra bilge

CEM YILMAZ ANLATILARI <Üstünlük Kuramı Bağlamında>  – Esra Bilge
Edebiyat

CEM YILMAZ ANLATILARI <Üstünlük Kuramı Bağlamında> – Esra Bilge

Bu makalede Cem Yılmaz Anlatılarının, mizah kuramlarından üstünlük kuramı bağlamında tahlil edilmesine ve göstergebilim ögelerinin tespit edilmesine çalışılmıştır. Anlatıların içerisinde yer alan mizah unsurlarının anlatıdaki etkileri üzerinde durulmuştur. Güldürü, insanoğlunun tanımlamaya çalıştığı ve kaynağının neler olduğunu araştırdığı bir alandır. Gülme ve mizah üzerine birçok uzman tarafından araştırmalar yapılmış ve kuramlar ortaya atılmıştır. Ortaya atılan kuramların yeterliliği tartışmaya açıktır. Mizah kuramları ve yaklaşımları gülme eylemini açıklamakta kimi açılardan yeterli, kimi açılardan da yetersiz kaldığı bilinen bir husustur. Çünkü insanı güldüren nedenler tek merkezli ve tek boyutlu değildir. İnsanın yapısında birçok nedenden ötürü gülme eylemi gerçekleşebilir. Gülme...